En blogg från hjärtat på en trasig mamma. I den ena handen, håller jag ett barn, som bor i himlen. I den andra handen håller jag två barn som bor kvar på jorden. En blogg om att tvingas överleva en tragedi av värsta slag.

torsdag 19 juni 2014

Always there.

I am always there.
Right behind you.
Beside you.
In front of you.

Always there.

And behind me, there is always strong and loving people.
Beside me.
And in front of me.

Always there.

You will do fine.
I believe in you.

Always.

Always there.

Love you, little prince...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar